Misyonumuz

Hizmet işleri ile ilgili donanımı temin edip ve anında ihtiyaç duyulan yere ulaştırarak, müşterinin sürekli bağlılığını ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutarak, Hizmet sektöründeki fırsat ve tehditleri dikkate alarak tüm kaynakları en etkili biçimde kullanmak suretiyle beklentileri karşılamak ve LFM’nin liderliğini korumak ve güçlendirmektir.

LFM, bu hedef ve stratejiler doğrultusunda; yaratıcı, dinamik, bilgili ve motive olmuş, kaliteye ve bilgiye önem veren ekibiyle; açıklık, güven ve saygı ilkeleri çerçevesinde müşterilerinin beklentilerine uygun hizmet ihtiyacını karşılamak için; Şeffaf, Konuşan, Faaliyetlerin yerinde ve zamanında yürütüldüğü, İşlerin sahiplenildiği, Takım çalışmasının olduğu, Yetkilerin devredildiği, Müşteri Odaklı, bir şirket olarak;                       

Etkinliği, çevikliği ve örgütsel verimliliği ile; Müşterilerimize, Çalışanlarımı-za, Topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmaktır.

       Öncelikli misyonumuz hizmette mükemmeli yakalamaktır.

  • Ürün ve ekipmanlarımızı topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinci ile seçmeyi,
  • Hedeflerimize yüksek motivasyona sahip, takım ruhu taşıyan, eğitimli ve dinamik çalışanlarla ulaşmayı,
  • Kalitede liderlik, teknolojik sistemlerle çalışmanın prensip ve ilkeleri doğrultusunda öncü ve öncelikli hizmeti sağlamayı,

Türkiye’deki ve dünyadaki çözüm ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile uzun vadeli işbirliği oluşturmak ve müşterilerimiz ile çalışanlarımıza da uzun vadeli değer yaratarak herkes için karlı bir büyüme sağlamayı misyonumuz olarak hedefliyoruz.