Kalite Hedeflerimiz

  • İş hacmini bir önceki yıla göre % 20 artırmak,
  • Proje bazında sıfır hata ile çalışarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye  çıkarmak,
  • Eğitimli personel sayısını arttırmak için, mesleki eğitim ve Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini ilgili personele belirli periyodlarda vermek,
  • Yurt içi sektörel fuarlara katılma aşamasına gelmek,
  • Sorunlarının tartışıldığı ve çözümlenmesine yönelik en az 10 “Sorun Çözme Toplantısı” düzenlemek,
  • LFM, web sayfası hazırlamak,
  • Yılda en az 1 ihaleye girmek,
  • Hata oluşumunu % 15 indirmek ve önleyici tedbirler almak,
  • Kalite Yönetim Sisteminin her 6 ayda bir iyileştirme çalışmalarını yapmak,