İlaçlama

Hizmet Detayı:

LFM ilaçlama işletmeniz için en uygun haşere kontrolü sağlar.işletmenize ait en uygun pest kontrol sistemini kurup problemlerinizi en kısa süre içinde çözüme ulaştıracaktır. ticari işletmelerde IPM (entegre haşere programı) uygulamaktayız.

IPM Yöntemi

IPM-Zaralı kontrolünde tüm yöntemlerin bir arada kullanıldığı stratejinin adıdır. Her işletmenin kendine özel hazırlanmış haşere mücadele programı olmak zorundadır.LFM İlaçlama iş yerininiz için özel çözümler ve seçenekler getirir. iş yerleri diğer yaşam alanlarına göre daha komlextir her iş yeri farklıdır değişik düzen üretim ve çalışma sistemine sahiptir bu nedenle farklı program farklı pest kontroller gerekmektedir.

IPM

 • İnceleme
 • Plan üstünde gösterme
 • Zararlıların tanımlanması
 • Müşteriye uygun program
 • GMP ve sanitasyon yöntemi
 • Uygulama yöntemleri
 • Dökümantasyon ana maddelerinden oluşmaktadır.

1. İnceleme

 • Her işletme için öncelikli olarak iç ve dış sahada kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilir. Bu incelemede:
 • Zararlıların işletmeye giriş yapabilecekleri noktalar.
 • Zararlıları çeken ve onlar için su ve besin kaynağı olan kaynaklar.
 • Zararlıların saklanabileceği/barınabileceği yerler.
 • Üretim alanı dışında kalan sosyal ve kültürel birimler gözden geçirilerek oluşturulacak strateji için gerekli bilgiler elde edilir.

2. Plan Üzerinde Gösterme

Yapılan incelemeden sonra yaşanmakta olan ve yaşanması mümkün sorunlar oluşturulan işletme planı üzerinde gösterilir. Riskli noktaların plan üzerine yansıması alınacak önlemlerin nerelerde yoğunlaşması gerektiğini göstererek, zaman ve enerji tasarrufu demek olan odaklanmayı sağlar.

3. Zararlıların Tanımlanması

Birbirinden farklı her bir zararlı ile özelliklerine ve çevre ile ilişkilerine bağlı olarak farklı yöntemlerle mücadele edilir. Zararlı türünün tespiti kontrol çalışmalarında anahtar bir rol oynar. Buna bağlı olarak, her bir uygulama programının tespit edilen zararlının türüne uygun olması sağlanır.

4. Müşteriye Uygun Bir Program

Her bir işletme için çok değişik çözümler bulmak mümkündür. Zararlı türü ve yoğunluğu yanında; coğrafi yerleşim, iklimsel özellikler, bina konumu ve özellikleri, farklı işletmelerde farklı uygulama programlarının oluşmasında rol oynarlar. Oluşturulacak program şirket çalışanları ile yaptığımız görüşmelerle desteklenir.

5. GMP ve Sanitasyon Yöntemi

 • İşletmelerin iç ve dış alanlarında, zararlıların beslenme – barınma – saklanma – giriş yapabileceği noktalarda, zorunlu olan iyileştirmeler işletme yönetimleriyle paylaşılır.
 • İyileştirme ve geliştirme gerektiren koşulların ortadan kaldırılması için işletme çalışanları ile işbirliği yapılması, deneyimlerin paylaşılması, önerilerde bulunulması.

6. Uygulama Yöntemleri

 • Uygulama yöntemlerinde kimyasallardan önce kimyasal olmayan yöntemler gelir. Önleyici bir pest kontrol esas alınır.
 • İnsanlara, gıdaya, hedef olmayan canlılara, kullanılan ekipmanlara ve çevreye en az zarar verecek yöntemler belirlenir.

7. Dokumantasyon

Pest kontrolün en önemli aşamalarından birisini teşkil eder.

Yasal olarak sunulması gereken belgeler yanında; servis raporları, yerleşim planları, takip formları, risk dağılım haritaları, grafikler, pestisit kullanım bilgileri, ilaçlara ait etiket bilgileri ve MSDS’ler ile çeştili raporlar kolay ve anlaşılır bir sunum içerisinde dosyalanır.