Destek Servis Hizmetleri & Personel Temini

Hizmet Detayı:

LFM Temizlik 600 personel kadrolu ve part time çalışanı ile kendini sürekli gelişen sektörün ilke ve kurallarını kendine prensip edinmiş, çalışanına ve müşteri haklarına saygılı müşteri ve çalışan portföy cetvelini sürekli yükselten bir firmadır. Bu anlamda siz değerli müşterilerimizin taleplerine cevap verme anlamında destek personel birimi ve bordrolama hizmeti sunarak, siz kendi işinize yoğunlaşırken geride aklınız kalmasın diye biz yerinize bunları yapabiliyoruz. Çalışan çaycınız yıllık izine çıktığı zaman, geçici personel temininde işin aciliyetine göre destek personel takviyesi isteminiz durumun da, temizlik, mutfak personeli, taşıma personeli vb. ile destek vermekteyiz. Müşteri ihtiyaçlarının göz önünde tutulması ve görev prosedürlerinin uygulanması temel esasımızdır.

Bordrolama;

Genel bir ifadeyle yasal mevzuat ve işletme gereksinimleri çerçevesinde, çalışanların özlük dosyalarının takip edildiği, ücret hesaplamalarının ve bunlara bağlı yasal bildirimlerin yapıldığı bir süreçtir. Bu süreci firmaların norm kadroları dışında ihtiyaç duydukları personeli, İnsan Kaynakları şirketinden belirli bir süre ile kiralamasına “bordrolama hizmet alımı” denebilir. Yasal işveren sıfatı bordrolama yapan İK şirketine aittir

  • Maliyetlerin azalması
  • Sermaye giderlerinin azalması
  • Operasyonel verimlilik
  • Firmaları ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması
  • Risklerin minimize edilmesi
  • İş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel memnuniyeti ve firma müşterileriyle daha yoğun ilgilenebilme, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin de artması şeklinde özetlenebilir.

Bu süreçte LFM Destek Servis Hizmetleri Kurum ve Kuruluşların ihtiyaç duyduğu departmanlarındaki personellerin bordrolama hizmetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir.